География за XI клас
(geoXIklas)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Този курс на обучение обхваща изучаването на география на България – първия срок физическа, а втория – икономическа. Целта на виртуалното обучение е да се използват възможностите на интернет - пространството и да се представят избрани теми от физическата география максимално нагледно и пълно, като се посочат и линкове с допълнителна информация. За темите от икономическата география е предвидено да се характеризират отделните отрасли на стопанството от обучаващите се по предварително зададен алгоритъм.

Този курс изисква регистрационен ключ

Няма зареден профил. (Вход)

IT High School Exupery