География за XI клас
(geoXIklas)

 This course requires an enrolment key

Този курс на обучение обхваща изучаването на география на България – първия срок физическа, а втория – икономическа. Целта на виртуалното обучение е да се използват възможностите на интернет - пространството и да се представят избрани теми от физическата география максимално нагледно и пълно, като се посочат и линкове с допълнителна информация. За темите от икономическата география е предвидено да се характеризират отделните отрасли на стопанството от обучаващите се по предварително зададен алгоритъм.

This course requires an enrolment key

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery