Компютърни Мрежи - Част 1
(КМ1)

 This course requires an enrolment key

Добре дошли в света на мрежите от персoнални компютри. В този свят вече не е достатъчно да имате и да ползвате персонален компютър. Понятието Персонален Компютър е вече изместено и тотално заменено от това да сте "on-line". Реалната мощност и използваемост на компютрите се появява, само когато са свързани така, че да могат да комуникират един с друг. От простата домашна мрежа от два компютъра или малката компютърна мрежа LAN до постоянно нарастващата глобална мрежа Интернет, работата в мрежа е бъдещето на компютърната обработка и това бъдеще е тук и е вече сега!

Тъй като мрежовите комуникации бързо стават част от нашият живот, дори тези хора, които не участват пряко в индустрията за информационни технологии, трябва да знаят нещо за основите на мрежите. По-същия начин, по който трудно бихте могли да функционирате в съвременият свят, ако не знаете нищо за телефона и неговите възможности.

В едно не чак толкова далечно бъдеще познаването на начините за "свързване към мрежата" ще бъде задължително за много хора, както в работата, така и в къщи.

This course requires an enrolment key

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery