География за XII клас
(geoXIIklas)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Това е завършващ етап от обучението по география и икономика в гимназиалната степен и обхваща изучаване на икономическите региони в България. Целта на виртуалното обучение е да се усвои характеризирането на даден регион по зададен алгоритъм, като голяма част от работата се извършва самостоятелно от обучаващите се при непрекъснат контрол от преподавателя. Част от характеристиката включва изучаването на отделни градове в България, като тук се използват необятните ресурси на интернет за представяне на актуална информация и богат илюстративен материал.

Този курс изисква регистрационен ключ

Няма зареден профил. (Вход)

IT High School Exupery