География за X клас
(geoXklas)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Този курс на виртуално обучение обхваща няколко теми, посветени на глобалните ресурсни, екологични и демографски проблеми и цикъл теми от регионална география. Целта е, използвайки неограничените възможности на интернет, обучаващите се да извършват самостоятелно проучване по зададена тема и да представят резултатите като мултимедийна презентация на останалите участници. Предвидени са и дискусии он-лайн по глобалните проблеми, както и текущ контрол на знанията.

Този курс изисква регистрационен ключ

Няма зареден профил. (Вход)

IT High School Exupery