География за X клас
(geoXklas)

 This course requires an enrolment key

Този курс на виртуално обучение обхваща няколко теми, посветени на глобалните ресурсни, екологични и демографски проблеми и цикъл теми от регионална география. Целта е, използвайки неограничените възможности на интернет, обучаващите се да извършват самостоятелно проучване по зададена тема и да представят резултатите като мултимедийна презентация на останалите участници. Предвидени са и дискусии он-лайн по глобалните проблеми, както и текущ контрол на знанията.

This course requires an enrolment key

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery