География за IX клас
(geoIXklas)

 This course requires an enrolment key

Курсът на обучението по география тази година обхваща природна география на света. Целта на това виртуално обучение е да изучим основните закономерности и явления в различните геосфери и с вашето активно участие да открием красотата и удивителната хармония на планетата Земя. Използвайте линковете към отделните теми за да намерите много интересни факти и снимки. Ще имате възможност след всеки урок да разберете какво сте научили попълвайки тестовете, както и да давате мнението си по зададени теми или да споделите с останалите нещо ново, което сте научили във форум.

This course requires an enrolment key

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery