География за IX клас
(geoIXklas)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Курсът на обучението по география тази година обхваща природна география на света. Целта на това виртуално обучение е да изучим основните закономерности и явления в различните геосфери и с вашето активно участие да открием красотата и удивителната хармония на планетата Земя. Използвайте линковете към отделните теми за да намерите много интересни факти и снимки. Ще имате възможност след всеки урок да разберете какво сте научили попълвайки тестовете, както и да давате мнението си по зададени теми или да споделите с останалите нещо ново, което сте научили във форум.

Този курс изисква регистрационен ключ

Няма зареден профил. (Вход)

IT High School Exupery