• Учебното помагало по стереометрия включва разработки за всички ръбести и валчести тела, представени под формата на презентации. То се състои от теоретична част, задачи за упражнение и за самостоятелна работа. В теоретичната част са включени определения, елементи на геометричните тела- призма, пирамида, пресечна пирамида, цилиндър, конус, пресечен конус и кълбо.

    Презентациите за упражнение включват решени задачи от учебниците, одобрени от МОН, а тези включени в самостоятелната работа са подбрани от учебниците за задължителна подгот o вка – първо и второ ниво и за профилирана подготовка.

    Включени са накрая тестове, подходящи за самоконтрол.

    Учебното помагало ще бъде полезно при самоподготовка на ученици от 11 и 12 кл. , както и за кандидат-студенти.

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery