• Виртуалното обучение по психология и логика има за цел да ви подпомогне в овладяването на основните термини и концепции от предмета психология и логика на английски език, както и да разшири познанията ви в тези области .
    Тук ще намерите материали и презентации, които ще допълнят учебното съдържание за вашата по-добра езикова и терминологична подготовка по темите, които ще бъдат разглеждани в час.
    Ще бъдат публикувани и допълнителни материали по интересуващи ви теми, с което се надявам да ви помогна в намирането на отговор на всички важни въпроси за живота и човешката душевност и поведение, които си задавате.

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery