Cambridge International Examinations

През 2009 г. представители на University of Cambridge International Examinations / CIE (отдел за международни изпити на Университета Кеймбридж) сертифицираха преподавателите по информатика и информационни технологии и залата за компютърно обучение към it Гимназия "Екзюпери" гр. Варна за статут Cambridge Computer School и предоставиха правото за провеждане на обучение и изпити съгласно условията, процедурите и методите, които изисква CIE. Сертификатните нива са организирани в диплома по компютърни науки: Cambridge IT Skills Standard, Cambridge IT Skills Proficiency и Special IT Skills; 

Sub-categories
International Diploma in IT Skills Standart
International Diploma in IT Skills Proficiency

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery