• This course requires an enrolment key

    Информационна система на училище "Малкият принц" и IT Гимназия "Екзюпери".

    Добре дошли във Вътрешна Информационни Система на Частно езиково училище и детска градина "Малкият принц" и ІТ Гимназия "Екзюпери". Тази система съдържа лични данни и информация за всички ученици, учители и персонал, както и училищна документация. Всичко това е предназначено само за вътрешно ползване и разпространяването на каквато и да било част от тази система на хора, извън оторизираните лица да работят с нея е в нарушение на Закона за защита на личните данни, ЗНП, ППЗНП и вътрешните разпоредби на училището. Системата е отворена за администрацията на училището и учителите по отношение на ползване на информация, свързана с преките им служебни задължения.

  • Лабораторен. Експерименти и др.

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery