• Курсът на обучението по география тази година обхваща природна география на света. Целта на това виртуално обучение е да изучим основните закономерности и явления в различните геосфери и с вашето активно участие да открием красотата и удивителната хармония на планетата Земя. Използвайте линковете към отделните теми за да намерите много интересни факти и снимки. Ще имате възможност след всеки урок да разберете какво сте научили попълвайки тестовете, както и да давате мнението си по зададени теми или да споделите с останалите нещо ново, което сте научили във форум.

  • Този курс на виртуално обучение обхваща няколко теми, посветени на глобалните ресурсни, екологични и демографски проблеми и цикъл теми от регионална география. Целта е, използвайки неограничените възможности на интернет, обучаващите се да извършват самостоятелно проучване по зададена тема и да представят резултатите като мултимедийна презентация на останалите участници. Предвидени са и дискусии он-лайн по глобалните проблеми, както и текущ контрол на знанията.

  • Това е завършващ етап от обучението по география и икономика в гимназиалната степен и обхваща изучаване на икономическите региони в България. Целта на виртуалното обучение е да се усвои характеризирането на даден регион по зададен алгоритъм, като голяма част от работата се извършва самостоятелно от обучаващите се при непрекъснат контрол от преподавателя. Част от характеристиката включва изучаването на отделни градове в България, като тук се използват необятните ресурси на интернет за представяне на актуална информация и богат илюстративен материал.

  • Този курс на обучение обхваща изучаването на география на България – първия срок физическа, а втория – икономическа. Целта на виртуалното обучение е да се използват възможностите на интернет - пространството и да се представят избрани теми от физическата география максимално нагледно и пълно, като се посочат и линкове с допълнителна информация. За темите от икономическата география е предвидено да се характеризират отделните отрасли на стопанството от обучаващите се по предварително зададен алгоритъм.

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery