• Livres Junior 1 et 2

    Виртуалното обучение е предвидено за прогимназиален курс – V, VІ и VІІ клас върху учебното съдържание по оригиналните френски системи Junior 1 и Junior 2. Тези системи се използват с успех в ЧЕУ “Малкият принц” вече втора година и дават добри резултати най-вече в областта на устното изказване и комуникация. Виртуалното обучение по френски език е организирано в три категории: Начинаещи, Средно ниво и Напреднали. Предвид изучаването на френски език в начално ниво, граматическите особености във виртуалното обучение са представени на български език. Всяка тема има подтеми, които са идентични с разделите по учебния материал, изучаван в клас. Използва се лексиката, граматиката и темите по цивилизация, застъпени в учебния материал. Така се избягва объркване на учениците и се подпомага изучаването или затвърждаването на дадена урочна единица. И зготвена е теоритична и практическа част на всеки раздел по учебния материал във вид на мултимедийна презентация.

You are not logged in. (Login)

IT High School Exupery